بررسی اثر ترکیبی امواج ماوراء صوت با درمان فتوداینامیک در مدل توموری کارسینومای کولون با استفاده از فتالوسیانین روی (فاز I)

The study of ultrasound effects in combination of photodynamic therapy on colon carcinoma tumor models (CT26) using Zinc phtalocyanine


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: آمنه سازگارنیا , سید محمدحسین بحرینی طوسی

کلمات کلیدی: فتوداینامیک تراپی :در درمان فتوداینامیک بک ماده حساس به نور وارد بدن شده و سپس با طول موج مناسبی از نور مرئی ناحیه تومور تحت تابش قرار م? گ?رد، با تولید رادیکالهای آزاد منجر به مرگ و نکروز سلولهای سرطانی خواهد شد. سونوداینامیک تراپی :در این درمان، ماده حساس به امواج ماوراءصوت به بدن وارد می شود و سپس امواج فراصوت با فرکانس و شدت مناسب به تومور اعمال می گردد. وقوع کاویتاسیون همراه با تولید رادیکالهای آزاد، موجبات مرگ و نکروز سلولهای سرطانی را فراهم می‌آورند. فتالوسیانین روی: ماده ش?م?ا?? با فرمول C32H16N8Zn که هم با نور مرئی و هم با امواج فراصوت قابل تحریک می باشد. CT26 : رده سلولی مشتق شده از تومورکارسینومای کولون (N-nitroso-N-methylurethane-(NNMU) induced) موش Balb/c. امواج ماوراء‌صوت: امواج مکانیکی با فرکانس بیش از 20 کیلوهرتز

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 85143
عنوان فارسی طرح بررسی اثر ترکیبی امواج ماوراء صوت با درمان فتوداینامیک در مدل توموری کارسینومای کولون با استفاده از فتالوسیانین روی (فاز I)
نوع پروژه
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1385/07/26
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1386/09/14

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
آمنه سازگارنیامجری
سید محمدحسین بحرینی طوسیمجری
علیرضا خوئیهمکار
سعید ابراهیم زادههمکار
مریم بخشی زادههمکار