بررسی و مدل بندی مدت زمان تصویب طرح های پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 1386-1387

Modeling the procedure of receiving and acceptance of research projects in MUMS-1386 & 1387


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمد رمضانی , محبوب خورسند

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87938
عنوان فارسی طرح بررسی و مدل بندی مدت زمان تصویب طرح های پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 1386-1387
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1388/04/10
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1388/12/19

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمد رمضانیمجری
محبوب خورسندمجری
منور افضل آقاییهمکار
مژگان داورپناههمکار
فاطمه شیعه زادههمکار
مرجان اردکانیانهمکار
سارا بلالی هدایت آبادهمکار
هاله مرادیهمکار
فائزه عصمتیهمکار
امیرعباس آذریانهمکار
مينا رمضانيهمکار