بررسی ارتباط سطح سرمی سلنیم و آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز با بیماری عروق کرونری بر اساس آنژیوگرافی در بیماران کاندیدای آنژیوگرافی

Evaluation of the relationship between serum level of selenium, glutathione peroxidease enzyme (GPx), Se/GPx ratio and Coronary Artery Disease based on Angiography in the patients that are candidates of Angiography.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: مجید غیور مبرهن , سیدمحمدرضا پریزاده , فهیمه غفوری قریب

کلمات کلیدی: سلن?م(Se):ِیکی از عناصر طبیعت و ماده موءثر و مف?د است که اهم?ت اساس? در سلامت بشر داردکه در رژ?م غذا?? انسان در نان, حبوبات ,ماه?, گوشت ومرغ ?افت م? شود. گلوتات?ون پراکس?داز: ?ک? از آنز?م ها? حامل سلن?م است که وظ?فه آن سم‌زدا?? از بدن و بالا بردن مقاومت س?ستم ا?من? است. :GPx/Seنسبت آنز?م گلوتات?ون پراکس?داز به سلن?م CAD(Coronary Artery Disease):بیماری حداقل هر یک از شریانهای کرونری بر حسب درگیری بیش از 50%. آنژیوگرافی:روش استاندارد طلایی بررسی عروق کرونری

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 85170
عنوان فارسی طرح بررسی ارتباط سطح سرمی سلنیم و آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز با بیماری عروق کرونری بر اساس آنژیوگرافی در بیماران کاندیدای آنژیوگرافی
نوع پروژه
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1385/06/08
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1386/09/14

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
مجید غیور مبرهنمجری
سیدمحمدرضا پریزادهمجری
محمود ابراهیمیهمکار
محسن موهبتیهمکار
حبیب الله اسماعیلیهمکار
سیدرضا کاظمیهمکار
محسن نمایی قاسمیهمکار
فهیمه غفوری قریبمجری