بررسی اثرکرم زردچوبه بر بهبود اپی زیاتومی در خانمهای نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان ام البنین مشهد


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: ناهید گلمکانی , الهامه ربیعی مطلق

کلمات کلیدی: 1- زردچوبه ؛تعریف نظری : گیاهی علفی ، پایا ، به ارتفاع یک تا یک و نیم متر و دارای ریزوم متورمی است که از آن ساقه هوایی خارج می شود. زردچوبه از خانواده زنجبیل است و قسمت مورد استفاده این گیاه ریزوم آن است.(20) ریزوم زردچوبه شامل: 5 % کرکومینوئید ها که سردسته آنها کرکومین می باشد، 5 % روغن فرار حاوی سزکویی ترپنها (25%زنجبیرن) ، کتونهاوالکلهای سزکویی ترپن و منو ترپنها می باشد.ریزوم همچنین حاوی 1% آرابینوز ، 12% فروکتوز و 2% گلوکزمیباشد.(22) کرکومین دارای خواص ضد التهابی، ضد باکتریایی، ضد ویروس و دارای عملکرد بهبود زخم است(23،24،27) مقدار اسانس در ریزوم گیاه متفاوت است و به گونه گیاه و شرایط اقلیمی محل رویش بستگی دارد .(21) 2- پماد زردچوبه ؛ 3- بهبودی ؛ 4- اپی زیاتومی ؛ 5- بهبود اپی زیاتومی ؛ 6- دارونما ؛ 7_ نخست زا ؛

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 85232
عنوان فارسی طرح بررسی اثرکرم زردچوبه بر بهبود اپی زیاتومی در خانمهای نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان ام البنین مشهد
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1385/11/11
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1387/04/19

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
ناهید گلمکانیمجری
جواد اصیلیهمکار
فاطمه تاراهمکار
محمدتقی شاکریهمکار
الهامه ربیعی مطلقمجری
آذر مشکانیهمکار