تاثیر عصاره متانولی ریشه گیاه ویتانیا سامنیفرا بر تولید نیتریک اکساید و فعالیت لیشمانیسیدالی ماکروفاژهای موشی رده J774A.1

The Effect of Methanolic Extract from Withania Somnifera Root on Nitric Oxide production by J774A.1Macrophages


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: سیداحمد امامی , محمود محمودی

کلمات کلیدی: " عصاره متانولی ریشه گیاه ویتانیا سامنیفرا: عصاره ای که از ریشه گیاه ویتانیا سامنیفرا بدست می آید. " لیشمانیا ماژور: انگل تک یاخته ای عامل لیشمانیوز که ماکروفاژها سلولهای مخزن اصلی آن را تشکیل می دهند. " رده سلولی J774A.1: رده سلول? منوسیت/ماکروفا? موش?J774A.1 (NCBI C483) که از بانک سلول? انستیتوپاستورایران تهیه می شود و برای بررسی عملکردهای ضد لیشمانیایی ماکروفاژها استفاده می شود. " نیتریک اکساید: مهمترین واسطه لیشمانیاکشی ماکروفاژها که توسط آنزیم نیتریک اکساید سنتاز تولید می شود.

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 85199
عنوان فارسی طرح تاثیر عصاره متانولی ریشه گیاه ویتانیا سامنیفرا بر تولید نیتریک اکساید و فعالیت لیشمانیسیدالی ماکروفاژهای موشی رده J774A.1
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1385/06/08
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1388/08/27

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
سیداحمد امامیمجری
محمود محمودیمجری
شهرزاد زمانی تقی زادههمکار
شاهین زمانی تقی زادههمکار
جواد اصیلیهمکار