ارزش تشخیصی تست HpSA در بیماران با دیس پپسی قبل از درمان


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: سکینه عموئیان , فریده مرادی مقدم

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 85220
عنوان فارسی طرح ارزش تشخیصی تست HpSA در بیماران با دیس پپسی قبل از درمان
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1386/03/16
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1388/11/07

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
سکینه عموئیانمجری
فریده مرادی مقدممجری
مهدی فرزادنیاهمکار
عباس اسماعیل زادههمکار
آرمین عطاران زادههمکار
کامران آریاناهمکار
ناصر طیبی میبدیهمکار