مطالعه نقش آموزش فعال در ارتقاء آگاهی،نگرش و عملکرد (KAP) دانش آموزان مدرسه ابتدایی عصمت در منطقه گلشهر مشهد در خصوص برخی عوامل تاثیرگذار بر بیماریهای قلبی (ورزش،تغذیه،دخانیات) در سال تحصیلی 87-86

Role of education on improvement of knowledge , attitude and Action of students about risk factors of cardio vascalor diseases


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: بی بی منصوره اسماعیلیان دلال , محمدرضا مجدی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 85274
عنوان فارسی طرح مطالعه نقش آموزش فعال در ارتقاء آگاهی،نگرش و عملکرد (KAP) دانش آموزان مدرسه ابتدایی عصمت در منطقه گلشهر مشهد در خصوص برخی عوامل تاثیرگذار بر بیماریهای قلبی (ورزش،تغذیه،دخانیات) در سال تحصیلی 87-86
نوع پروژه
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1386/02/05
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1388/03/13

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
بی بی منصوره اسماعیلیان دلالمجری
فهیمه ناظران پورهمکار
زهرا مصلیهمکار
محمدرضا مجدیمجری
یوسف ستایشهمکار
غلامحسن خداییهمکار
مهدی حسن زاده دلوئیهمکار
علی عمادزادههمکار