بررسی سطح پروتئین کاتیونیک ائوزینوفیلی و فراوانی ائوزینوفیل ها در خلط بیماران جانباز شیمیائی ریوی و مقایسه آن با گروه کنترل

A Comparison of the eosinophilic cationic protein (ECP) levels and eosinophil count in sputum of chemical warfare victims (with sulfur mustard) and normal subjects.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: داود عطاران , محمد توحیدی , حسن قبادی مراللو

کلمات کلیدی: سولفور موستارد جانبازان شیمیائی ریوی ECP خلط ائوزینوفیلی خلط Sulfur mustard SM Chemical warfare victims CWV Sputum ECP Sputum eosinophilia

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 86248
عنوان فارسی طرح بررسی سطح پروتئین کاتیونیک ائوزینوفیلی و فراوانی ائوزینوفیل ها در خلط بیماران جانباز شیمیائی ریوی و مقایسه آن با گروه کنترل
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1386/07/04
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1387/06/27

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
داود عطارانمجری
محمد توحیدیمجری
محمد خواجه دلوئیهمکار
محمدرضا خاکزادهمکار
مصطفی اعلمی ابردههمکار
حسن قبادی مراللومجری
محسن تمیزیهمکار
مجید میرصدرائیهمکار