بررسی کلونیزاسیون استافیلوکوکوس آرئوس در بیماران بخش عفونی بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1386

Investigating the colonization of Staphylococcus aureus among patients admitted to the infectious diseases ward of Imam Reza's hospital in 1386


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: علی اکبر حیدری , محبوبه نادری نسب , سید ولی اله بوریازاده

کلمات کلیدی: کلونیزاسیون استافیلوکوکوس آرئوس استافیلو کوکوس آرئوس مقاوم به متی سیلین استافیلوکوکوس آرئوس حساس به متیسیلین دکلونیزاسیون ایزولاسیون Staphylococcus aureus colonization Methicillin-resistant Staphylococcus aureus MRSA Methicillin-sensitive Staphylococcus aureus MSSA Decolonization Isolation

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 86328
عنوان فارسی طرح بررسی کلونیزاسیون استافیلوکوکوس آرئوس در بیماران بخش عفونی بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1386
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1386/08/23
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1387/07/17

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
علی اکبر حیدریمجری
محبوبه نادری نسبمجری
منور افضل آقاییهمکار
عباس ظریفیان ناظمیهمکار
مریم کمال الدینهمکار
سید ولی اله بوریازادهمجری