بررسی ظهور پروتئین های شوک حرارتی 27 و 105 (105 و 27 HSP) در کارسینوم سلول سنگفرشی حفره زبان و ارتباط آنها با شاخص های کلینیکوپاتولوژیک به روش ایمونوهیستوشیمی

Evaluation of heat shock proteins 27 & 105 expression in oral squamous cell carcinoma and their correlation with clinicopathological indices by immunohistochemistry technique


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: نوشین محتشم , کاظم انوری , سعیده خواجه احمدی

کلمات کلیدی: ایمنوهیستوشیمی مرحله بندی براساس نمای بالینی مرحله بندی بر اساس نمای میکروسکوپی سرطان سلول سنگفرشی پروتئین شوک حرارتی Immunohistochemistry staging grading Squamous cell carcinoma heat shock proteins

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87172
عنوان فارسی طرح بررسی ظهور پروتئین های شوک حرارتی 27 و 105 (105 و 27 HSP) در کارسینوم سلول سنگفرشی حفره زبان و ارتباط آنها با شاخص های کلینیکوپاتولوژیک به روش ایمونوهیستوشیمی
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1387/07/17
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1389/11/27

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
نوشین محتشممجری
کاظم انوریمجری
بهرام معمارهمکار
نصرا... ساغروانیانهمکار
پرویز معروضیهمکار
سعیده خواجه احمدیمجری