بررسی مقاومت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به ایزونیازید با تکنیک Real-time PCR

Detection of resistance to isoniazid in Mycobacterium tuberculosis by Real-time PCR method


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محبوبه نادری نسب , سید عبدالرحیم رضائی , فاطمه ریاحی زانیانی

کلمات کلیدی: مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ایزونیازید مقاومت دارویی mycobacterium tuberculosis isoniazid drug resistant

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87342
عنوان فارسی طرح بررسی مقاومت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به ایزونیازید با تکنیک Real-time PCR
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1388/01/19
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1389/07/07

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محبوبه نادری نسبمجری
سید عبدالرحیم رضائیمجری
فاطمه ریاحی زانیانیمجری
مهرانگیز خواجه کرم الدینیهمکار
محمد درخشانهمکار
محمد توحیدیهمکار
شاهین نگاریهمکار