تعین تغییرات فرایند آپوپتوز لنفوسیتی در بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیک در حضور دی هیدرواپی آندرسترون سولفات

Determination of changes in appoptosis process in patiens with Systemic Lupus Erythematosus in presence of DHEA


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمدرضا هاتف فرد , بهمن یوسفی , محمود محمودی

کلمات کلیدی: بیماری اتوایمیون لوپوس اریتماتوز سیستمیک دی هیدرو اپی آندرسترون آپوپتوزیس Autoimmune disease Systemic Lupus Erythematosus apoptosis dehydroepiandrosterone

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87347
عنوان فارسی طرح تعین تغییرات فرایند آپوپتوز لنفوسیتی در بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیک در حضور دی هیدرواپی آندرسترون سولفات
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1387/11/09
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1391/04/14

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمدرضا هاتف فردمجری
بهمن یوسفیمجری
مریم راستینهمکار
محمود محمودیمجری
رضا علی محمدیهمکار