تعیین گونه های عامل لیشمانیوز پوستی به روش PCR در شهرستان سبزوار در سال 1387- 1386


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: سید علی اکبر شمسیان , سید عبدالرحیم رضائی , غلامرضا فرنوش , کاظم حسن پور

کلمات کلیدی: لیشمانیازیس جلدی ، لیشمانیا ماژور ، لیشمانیا تروپیکا ، PCR ، لام رنگ آمیزی شده ، استخراج DNA و سبزوار. Cutaneous leishmaniasis, Leishmania tropica, Leishmania major, PCR, stained smears, Sazevar

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 86547
عنوان فارسی طرح تعیین گونه های عامل لیشمانیوز پوستی به روش PCR در شهرستان سبزوار در سال 1387- 1386
نوع پروژه توسعه ای
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1387/03/08
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1388/04/10

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
سید علی اکبر شمسیانمجری
سید عبدالرحیم رضائیمجری
غلامرضا فرنوشمجری
کاظم حسن پورمجری
مسعود مهاجریهمکار
محمدتقی شاکریهمکار
منیره مختاری امیرمجدیهمکار
اصغر اخوین سهرابیهمکار
محمود قناتیهمکار
مهدی مرادی مرجانههمکار
حسین نعمانیهمکار
سیدکاظم حسینیهمکار