بررسی پروفایل بیان ژنی رده سلولی Caco-2 سرطان کولون در پاسخ به آنالوگ های جدید سلکوکسیب با استفاده از cDNA Microarray

Evaluation of gene expression profile of Caco-2 colorectal cancerous cell line in response to new analogous of Celecoxib using cDNA Microarray


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: جواد بهروان , رضا انتظاری هروی

کلمات کلیدی: آپوپتوز ژنومیکس عملکردی ریز آرایه َApoptosis Functional genomics Microarray

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87191
عنوان فارسی طرح بررسی پروفایل بیان ژنی رده سلولی Caco-2 سرطان کولون در پاسخ به آنالوگ های جدید سلکوکسیب با استفاده از cDNA Microarray
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1388/01/19
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1390/12/03

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
جواد بهروانمجری
رضا انتظاری هرویمجری
فرزین هادیزادههمکار
جلیل توکل افشاریهمکار
؟ مهبودیهمکار
مجتبی سنکیانهمکار
مجتبی سنکیانهمکار