کلون سازی، بیان و تخلیص یک وکتور مبتنی بر پروتئین هم جوش حاوی چهار توالی تکرار شونده از هیستون H1 و یک توالی اختصاصی هدف گیرنده سلول های سرطان سینه و بررسی توانایی این حامل در انتقال هدفمند ژن در سلول های سرطان پستان

Cloning, Expression and purification of a novel fused protein-based vector containing four repeating units of histone H1and evaluation of its ability in targeted breast cancer gene delivery


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمد رمضانی , زهرا کارجو

کلمات کلیدی: پروتئین همجوش هیستون انتقال هدفمند ژن سرطان سینه Histones targeted gene delivery fusion peptid breast cancer

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87200
عنوان فارسی طرح کلون سازی، بیان و تخلیص یک وکتور مبتنی بر پروتئین هم جوش حاوی چهار توالی تکرار شونده از هیستون H1 و یک توالی اختصاصی هدف گیرنده سلول های سرطان سینه و بررسی توانایی این حامل در انتقال هدفمند ژن در سلول های سرطان پستان
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1387/09/13
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمد رمضانیمجری
زهرا کارجومجری
آرش هاتفیهمکار