بررسی رابطه اضطراب، ترس از زایمان زنان، نگرش نسبت به سزارین، حمایت اجتماعی، عزت نفس، خشنودی زناشویی و افسردگی زنان باردار با شیوه زایمان زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سالهای 91-1390

Relationship between pregnant women's anxiety with fear of childbirth, attitude toward cesarean, self esteem, marital happiness and social support and women’s intention to cesarean delivery in women attending health centers in Mashhad


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: طلعت خدیوزاده

کلمات کلیدی: اضطراب، ترس از زایمان،افسردگی، عزت نفس، رضایت زناشویی، حمایت اجتماعی، بارداری، نگرش نسبت به سزارین، شیوه زایمان

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87214
عنوان فارسی طرح بررسی رابطه اضطراب، ترس از زایمان زنان، نگرش نسبت به سزارین، حمایت اجتماعی، عزت نفس، خشنودی زناشویی و افسردگی زنان باردار با شیوه زایمان زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سالهای 91-1390
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1390/05/26
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1395/06/17

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
طلعت خدیوزادهمجری
فرحناز دهقان نیریهمکار
مرتضی مدرس غرویهمکار
سعید ابراهیم زادههمکار