مقایسه نسبت فراوانی شیوع بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBL) در کلبسیلاپنومونیه و اشرشیاکلی جدا شده از نمونه های بیمارستانی و خارج بیمارستانی به روش دابل دیسک دیفیوژن و PCR

The frequency of extended-spectrum beta lactamase (ESBL) producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae by using of double disk diffusion and polymeras chain reaction methods in Mashhad,Iran


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محبوبه نادری نسب , مهرانگیز خواجه کرم الدینی , فاطمه ریاحی زانیانی

کلمات کلیدی: اشرشیاکلی کلبسیلا پنومونیه دابل دیسک دیفیوژن PCR E.coli Klebsiella pneumonia Double Disk Diffusion

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87277
عنوان فارسی طرح مقایسه نسبت فراوانی شیوع بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBL) در کلبسیلاپنومونیه و اشرشیاکلی جدا شده از نمونه های بیمارستانی و خارج بیمارستانی به روش دابل دیسک دیفیوژن و PCR
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1387/11/09
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1390/02/28

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محبوبه نادری نسبمجری
مهرانگیز خواجه کرم الدینیمجری
فاطمه ریاحی زانیانیمجری
کیارش قزوینیهمکار
سید عبدالرحیم رضائیهمکار
حبیب الله اسماعیلیهمکار
محبوبه دربان حسینیهمکار
روناک قنبری آذرنیرهمکار
محمدعلی محمدیهمکار
طاهره راشدناظر