مقایسه نسبت فراوانی شیوع بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBL) در کلبسیلاپنومونیه و اشرشیاکلی جدا شده از نمونه های بیمارستانی و خارج بیمارستانی به روش دابل دیسک دیفیوژن و PCR

The frequency of extended-spectrum beta lactamase (ESBL) producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae by using of double disk diffusion and polymeras chain reaction methods in Mashhad,Iran


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محبوبه نادری نسب , مهرانگیز خواجه کرم الدینی , فاطمه ریاحی زانیانی

کلمات کلیدی: اشرشیاکلی کلبسیلا پنومونیه دابل دیسک دیفیوژن PCR E.coli Klebsiella pneumonia Double Disk Diffusion

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87277
عنوان فارسی طرح مقایسه نسبت فراوانی شیوع بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBL) در کلبسیلاپنومونیه و اشرشیاکلی جدا شده از نمونه های بیمارستانی و خارج بیمارستانی به روش دابل دیسک دیفیوژن و PCR
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1387/11/09
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1390/02/28

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محبوبه نادری نسبمجری
مهرانگیز خواجه کرم الدینیمجری
فاطمه ریاحی زانیانیمجری
کیارش قزوینیهمکار
سید عبدالرحیم رضائیهمکار
حبیب الله اسماعیلیهمکار
محبوبه دربان حسینیهمکار
روناک قنبری آذرنیرهمکار
محمدعلی محمدیهمکار