تاثیر فراکشنهای جدا شده از قارچ خوراکی Pleurotus florida بر القای آپوپتوز در سلول های سرطان کولون (HT-29)

The effect of isolated fractions from Pleurotus florida on induction of apoptosis in colon cancer cell line (HT-29)


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمود محمودی , طوبی غضنفری

کلمات کلیدی: قارچ خوراکی فلوریدا، آپوپتوز، سلولهای سرطان کولون (HT-29) Florida edible mushroom, Apoptosis, Colon cancer cell line (HT-29) بررسی نشان داده است که عصاره اتیل استاتی و متانولی قارچ خوراکی Pleurotus Florida می توانند بطور وابسته به دوز تکثیر سلولهای سرطانی رده EAC را در مدل موشی مهار کرده و نیز به عنوان رفتگر رادیکالهای آزاد عمل کرده و از پراکسیداسیون لیپیدهای غشای سلولی جلوگیری کنند (15). ما در طرح تحقیقاتی خود تاثیر سایتوتوکسیسیتی عصاره صاف شده، بدنه پودر شده و فراکشنهای جدا شده از این قارچ را بر رده های سلولی AGS، HepG2، Hela، PC-12، HT-29، ACHN و نیز رده نرمال L929 بررسی کردیم. ما در این طرح تحقیق بمنظور بررسی نوع مرگ سلولی القا شده (نکروز یا آپوپتوز) توسط این فراکشن ها بر سلولهای سرطان کولون (HT-29) هستیم. نتایج بصورت درصد سلولهای زنده، درصد سلولهای مرده گزارش می شود. درصد سلولهای مرده به صورت 3 گروه نکروز، آپوپتوز اولیه و آپوپتوز ثانویه گزارش می شوند.

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 86469
عنوان فارسی طرح تاثیر فراکشنهای جدا شده از قارچ خوراکی Pleurotus florida بر القای آپوپتوز در سلول های سرطان کولون (HT-29)
نوع پروژه بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1387/03/08
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1388/01/19

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمود محمودیمجری
طوبی غضنفریمجری
شهرزاد زمانی تقی زادههمکار