تعیین فراوانی آنتی ژنهای گروههای خونی مینور درمراجعین پایگاههای انتقال خون مشهد

Frequency of minor blood group antigens in transfusion center organization in blood donors- mashhad ,


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمدرضا کرامتی , حسین شکیبایی

کلمات کلیدی: تعیین فراوانی آنتی ژنهای گروههای خونی مینور در مراجعین پایگاهای انتقال خون مشهد Blood group antigens transfusion alloantibody Mashhad

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87186
عنوان فارسی طرح تعیین فراوانی آنتی ژنهای گروههای خونی مینور درمراجعین پایگاههای انتقال خون مشهد
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1387/11/09
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1389/05/27

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمدرضا کرامتی مجری
حسین شکیباییمجری
محمدهادی صادقیانهمکار
حسین آیت الهیهمکار
زهرا بدیعیهمکار
محمداسماعیل خیامیهمکار