بررسی شیوع انواع تومورهای اربیتال وپارااربیتال در بیمارستان امام رضا(ع) و بیمارستان چشم خاتم النبیاء مشهد در دوره ده ساله (1377-1387)

Evaluation of prevalence of orbital and paraorbital tumors in Imam reza Hospital and eye khata al Anbia hospital in mashhad at ten years period(1998-2008)


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: مهدی فرزادنیا , سياوش نيک فرجام

کلمات کلیدی: پروپتوز تومورهای اربیتال هیستوپاتولوژی تومورهای پارااربیتال Proptosis Orbital tumors Paraorbital tumors Surgical management Histopathology

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87237
عنوان فارسی طرح بررسی شیوع انواع تومورهای اربیتال وپارااربیتال در بیمارستان امام رضا(ع) و بیمارستان چشم خاتم النبیاء مشهد در دوره ده ساله (1377-1387)
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1387/06/27
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1391/04/14

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
مهدی فرزادنیامجری
سياوش نيک فرجاممجری
مهسا حسن زاده دشتیانهمکار