بررسی جایگاه سلولهای i NKT در بیماری رینیت آلرژیک و نقش آلرژنها در تحریک این سلولها

Evaluation of NKT cells role in Allergic rhinititis and the effect of allergens on iNKT cells stimulation


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: فرحزاد جباری آزاد , محمد فریدونی

کلمات کلیدی: iNKT : invariant natural killer T cell , AR : allergic rhinitis , @GC : alpha galacto ceramid allergen

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 85120
عنوان فارسی طرح بررسی جایگاه سلولهای i NKT در بیماری رینیت آلرژیک و نقش آلرژنها در تحریک این سلولها
نوع پروژه
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1385/07/26
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1389/01/25

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
فرحزاد جباری آزادمجری
محمد فریدونیمجری
رضا فریدحسینیهمکار
عبدالرضا وارسته اولهمکار
محمود محمودیهمکار
مهدی بخشائیهمکار
مهدی فرزادنیاهمکار