بررسی تغییرات هیستولوژیک پالپ دندان انسان پس از اعمال نیروهای اکستروزیو و اینتروزیو ارتدنسی

Evaluation of histologic changes of human dental pulp after orthodontic extrusive and intrusive force applications.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: عباسعلی صحافیان , براتعلی رمضان زاده , نوشین محتشم

کلمات کلیدی: Orthodontic extrusive forces: ن?روها? اکستروز?و ارتودنس? که سبب خروج دندان از حفره آلوئول (کشش دندان به سمت سطح اکلوزال) م? شوند. Orthodontic Intrusive force: ن?روها? ا?نتروز?و ارتودنس? که سبب راندن دندان به داخل حفره آلوئول م? شوند. Histologic changes: تغ??رات بافت شناس? Dental pulp: پالپ دندان?

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 85283
عنوان فارسی طرح بررسی تغییرات هیستولوژیک پالپ دندان انسان پس از اعمال نیروهای اکستروزیو و اینتروزیو ارتدنسی
نوع پروژه
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1385/08/18
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1386/03/16

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
عباسعلی صحافیانمجری
براتعلی رمضان زادهمجری
نوشین محتشممجری
محمدتقی شاکریهمکار
نادیا حسن زادههمکار