بررسی ارزش تشخیصی روش رنگ آمیزی آنزیماتیک استیل کولین استراز بر روی نمونه های پانچ بیوپسی مخاط رکتوم در تشخیص بیماری هیرشپرونگ.

The evaluation of Acetylcholinestrase staining method on rectal mucosal punch biopsies in diagnosis of Hirschsprung's disease.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: ننا زابلی نژاد , مهران هیرادفر , پریا دهقانیان

کلمات کلیدی: بیماری هیروشپرونگ، رنگ‌آمیزی استیل کولین استراز، بیوپسی مخاط رکتوم، پانچ بیوپسی، سلول گانگلیونی Hirschsprung’s disease (HD), Acetylcholinesterase staining (ACE), rectal mucosal biopsy, punch biopsy, Ganglion cell (G-cell)

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 85307
عنوان فارسی طرح بررسی ارزش تشخیصی روش رنگ آمیزی آنزیماتیک استیل کولین استراز بر روی نمونه های پانچ بیوپسی مخاط رکتوم در تشخیص بیماری هیرشپرونگ.
نوع پروژه
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1385/11/25
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1388/02/02

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
ننا زابلی نژادمجری
مهران هیرادفرمجری
پریا دهقانیانمجری
محمد خواجه دلوئیهمکار