شناسایی گونه های مختلف انگل لیشمانیا ،مولد لیشمانیوز پوستی به روش RAPD-PCR در شهرستان نیشابور در سال 1385

Identification of different speciec of leishmania parasite causing cutaneous leishmaniasis by RAPD-PCR in Neyshabour in 1385


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: مسعود مهاجری , سید علی اکبر شمسیان

کلمات کلیدی: لیشمانیوز پوستی (cutaneous leishmaniasis) : RAPD-PCR (Random Amplified Polymorphic DNA-polymerase chain reaction) : نیشابور (Neyshabour) :

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 85116
عنوان فارسی طرح شناسایی گونه های مختلف انگل لیشمانیا ،مولد لیشمانیوز پوستی به روش RAPD-PCR در شهرستان نیشابور در سال 1385
نوع پروژه
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1385/06/08
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1387/02/11

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
مسعود مهاجریمجری
سید علی اکبر شمسیانمجری
جلیل توکل افشاریهمکار
محمدتقی شاکریهمکار
منیره مختاری امیرمجدیهمکار