بررسی تاثیر اجرای آموزش بیمار به روش فرد به فرد و گروهی بر کیفیت زندگی و اضطراب بیماران تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به مرکز شیمی درمانی بیمارستان امید

the effect of face to face patient teaching and group teaching on quatity of life and anxiety in patient undergoing chemotherapycenter of omid hospital


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمدرضا قوام نصیری , فاطمه حشمتی نبوی

کلمات کلیدی: آموزش بیمار. اموزش فرد به فرد. بحث گروهی.

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 85018
عنوان فارسی طرح بررسی تاثیر اجرای آموزش بیمار به روش فرد به فرد و گروهی بر کیفیت زندگی و اضطراب بیماران تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به مرکز شیمی درمانی بیمارستان امید
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1385/07/19
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1387/07/17

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمدرضا قوام نصیریمجری
فاطمه حشمتی نبویمجری
حمیدرضا رضیئیهمکار
حبیب الله اسماعیلیهمکار