بررسی پوشش درمانهای دندان پزشکی توسط بیمه های مختلف و میزان آگاهی و رضایت بیمه شدگان و دندانپزشکان از خدمات بیمه در شهر مشهد

comparison of diffrent dental insurances in mashhad, iran and knowledge and satisfaction rate of insureds and dentiss from their insurance carierr.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: علیرضا صراف شیرازی , حسین لطفی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 85043
عنوان فارسی طرح بررسی پوشش درمانهای دندان پزشکی توسط بیمه های مختلف و میزان آگاهی و رضایت بیمه شدگان و دندانپزشکان از خدمات بیمه در شهر مشهد
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1385/03/17
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1387/02/11

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
علیرضا صراف شیرازیمجری
حبیب الله اسماعیلیهمکار
حسین لطفیمجری
فاطمه خوراکیانهمکار
مژگان کاظمیانهمکار
سارا عابدینیهمکار
علیرضا مهاجریهمکار