مقایسه میزان β HCG در ترشحات سرویکو واژینال زنان با پره ترم لیبر و زنان با سن حاملگی مشابه بدون پره ترم لیبر در بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1385

Comparison of B-hCG assay in cervicovaginal secretion in women with preterm labor and term labor in patients that admitted to the delivery room of Emam Reza hospitals in 2006


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: فریده اخلاقی , امیره نجات شکوهی , ام البنین شمسا

کلمات کلیدی: preterm labor Preterm BhcG Pregnancy age پره ترم لیبر سن حاملگی پره ترم سن بارداری

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 85379
عنوان فارسی طرح مقایسه میزان β HCG در ترشحات سرویکو واژینال زنان با پره ترم لیبر و زنان با سن حاملگی مشابه بدون پره ترم لیبر در بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1385
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1385/10/27
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1387/07/17

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
فریده اخلاقیمجری
امیره نجات شکوهیمجری
ام البنین شمسامجری
مهدی جباری نوقابیهمکار
سید داوود عبدالمومن طوسیهمکار
مریم ظریف رئیسیانهمکار
زهرا عرفانیانهمکار