بررسی میزان شیوع بتا لاکتا مازاهای وسیع (ESBL) در کلبسیلا پنومونیه و اشریشیا کلی جدا شده از نمونه های ارسالی به آزمایشگاه بیمارستان امام رضا(ع) مشهد به روش دابل دیسک دیفیوژن

The prevalence of extended-spectrum beta lactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae by using of double disk diffusion method in clinical specimens received in Imam Reza Hospital,Mashhad


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: بی بی صدیقه فضلی بزاز , محبوبه نادری نسب , زهرا فرشادزاده

کلمات کلیدی: I. Extended-Spectrum ? Lactamase - ( ESBL) = بتا لاکتامازهای وسیع الطیف که باعث مقاومت به سفالوسپورینهای نسل سوم می شوند و خانواده آنتروباکتریاسه آنها را ترشح می کنند. II. کلبسیلا پنومونیه و اشریشیا کلی: = باسیلهای گرم منفی و دو تا از اصلی ترین باکتریهای ترشح کننده ESBL در خانواده آنتروباکتریاسه می باشند III. Double Disk Pontentiation(DDP): = روشی جدید که تفاوت آن با روش آگار دیسک دیفیوژن در گذاشتن دو دیسک مشخص در مجاورت هم و رعایت فاصله مناسب بین دو دیسک است و باعث تشخیص باکتری ESBL مثبت می شود.

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 85411
عنوان فارسی طرح بررسی میزان شیوع بتا لاکتا مازاهای وسیع (ESBL) در کلبسیلا پنومونیه و اشریشیا کلی جدا شده از نمونه های ارسالی به آزمایشگاه بیمارستان امام رضا(ع) مشهد به روش دابل دیسک دیفیوژن
نوع پروژه
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1385/11/25
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1386/12/22

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
بی بی صدیقه فضلی بزازمجری
محبوبه نادری نسبمجری
زهرا فرشادزادهمجری
فروغ یوسفیهمکار
مریم کمال الدینهمکار
فرهاد ظریفیانهمکار