بررسی و مقایسه تاثیر آموزش به روش شبیه سازی و آموزش مرسوم بر مهارت دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گذاشتن آی یو دی


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: طلعت خدیوزاده , نیره خادم غائبی

کلمات کلیدی: آموزش مهارت شبیه سازی آی یو دی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 84409
عنوان فارسی طرح بررسی و مقایسه تاثیر آموزش به روش شبیه سازی و آموزش مرسوم بر مهارت دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گذاشتن آی یو دی
نوع پروژه
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1384/12/17
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1386/07/04

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
طلعت خدیوزادهمجری
نیره خادم غائبیمجری
محمد خواجه دلوئیهمکار