مقایسه دو روش جراحی نوین ‌پیچ پدیکولار و پرکوتانه در شکستگی های ناپایدار ‌لگن بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امدادی شهید کامیاب در سال 1384

percataneus and pedicular screw system for unstable VS type fractures of pelvis.(a compration and techniqe)


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمدتقی پیوندی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 84446
عنوان فارسی طرح مقایسه دو روش جراحی نوین ‌پیچ پدیکولار و پرکوتانه در شکستگی های ناپایدار ‌لگن بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امدادی شهید کامیاب در سال 1384
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1384/12/24
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1387/09/13

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمدتقی پیوندیمجری
ابراهیم قیم حسنخانیهمکار
محمد واحدیان شاهرودیهمکار
محمدهادی پیوندیهمکار
مهری ملک پورهمکار