بررسی گذشته نگر موارد لنفوم هوچکین و مرور آسیب شناسی آنها در بیماران بیمارستانهای امام رضا (ع) ، قائم (عج) ، امید و دکتر شیخ مشهد در فاصله سالهای 1379- 1385

A Retrospective Study and Pathological Review on Hodgkin's Lymphoma cases in Major Mashhad Hospitals: Imam Reza, Qaem, Omid and Dr Sheikh 1379-1385


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: فاطمه همائی شاندیز , حمیدرضا رضیئی , مجتبی ابریشمی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 85451
عنوان فارسی طرح بررسی گذشته نگر موارد لنفوم هوچکین و مرور آسیب شناسی آنها در بیماران بیمارستانهای امام رضا (ع) ، قائم (عج) ، امید و دکتر شیخ مشهد در فاصله سالهای 1379- 1385
نوع پروژه
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1386/02/05
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1389/01/25

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
فاطمه همائی شاندیزمجری
حمیدرضا رضیئیمجری
مجتبی ابریشمیمجری
بهاره وجوهیهمکار
فریدون احمدیهمکار
عباس شیردلهمکار
محمدمهدی کوشیارهمکار
زهرا بدیعیهمکار
کامران غفارزادگانهمکار
محمد خواجه دلوئیهمکار