بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامینE با بیماری عروق کرونری بر اساس آنژیوگرافی در بیماران کاندیدای آنژیوگرافی

Evaluation of the relationship between serum level of vitamin E and Coronary Artery Disease based on Angiography in the patients that are candidates of Angiography.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: مجید غیور مبرهن , سیدمحمدرضا پریزاده , محمد حسن زاده خیاط

کلمات کلیدی: و?تام?ن E : قو? تر?ن آنت? اکس?دان حلا ل در چرب? در غشاها? سلول? است که در ذرت ، روغن کنجد ،گردو ، بادام زم?ن? ، جوانه گندم و تمام حبوبات ?ا فت م? شود . CAD ( ceronary arteny disease ) : ب?مار? حداقل هر?ک از شر?ان ها? کرونر? بر حسب درگ?ر? ب?ش از 50% آنژ?وگراف? : روش استاندارد طلا?? بررو? عروق کرونر?

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 85486
عنوان فارسی طرح بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامینE با بیماری عروق کرونری بر اساس آنژیوگرافی در بیماران کاندیدای آنژیوگرافی
نوع پروژه
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1386/01/22
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1388/04/10

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
مجید غیور مبرهنمجری
سیدمحمدرضا پریزادهمجری
محمد حسن زاده خیاطمجری
حوریه نصیرلیهمکار
محمود ابراهیمیهمکار
محسن موهبتیهمکار
حبیب الله اسماعیلیهمکار
فهیمه غفوری قریبهمکار
سیدمحمدرضا کاظمی بجستانیهمکار
معصومه جعفریهمکار
شیما تولاییهمکار
رسول آقاسی زادههمکار