مقایسه ایمنی زایی روش داخل جلدی واکسیناسیون هپاتیت B با روش داخل عضلانی در بیماران نارسایی مزمن پیشرفته کلیه تحت همودیالیز مراجعه کننده به مراکز همودیالیز در شهر مشهد در طی سالهای 85-86

Comparison of intradermal and intramuscular vaccination against hepatitisB virus in End-stage Renal Disease patients refered to hemodialysis centers in Mashhad In 2006-2007


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: اشرف توانائی ثانی , خسرو محمدی

کلمات کلیدی: 1-Intradermal=تزریق واکسن با زاویه 15 درجه بداخل جلد ودر قسمت قدامی ساعد با دوز دو دهم سی سی2- Intramuscular =تزریق واکسن با زاویه 90درجه بداخل عضله دلتویید و با دوز 2سی سی . 3-HepatitisB=نوعی بیماری ویروسی که یکی از شایعترین علل بیماریهای مزمن کبدی بوده و توسط واکسیناسیون قابل پشگیری است. 4-Vaccine نوعی ماده غیر بیماریزای ایمنی بخش که باعث تحریک سیستم دفاعی میشود ساخته میشود. 5-Hemodialysis=دفع مواد متابولیک زائد در خون توسط دستگاه خاص 6-ESRD=نارسایی مزمن کلیه پیشرقته

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 85508
عنوان فارسی طرح مقایسه ایمنی زایی روش داخل جلدی واکسیناسیون هپاتیت B با روش داخل عضلانی در بیماران نارسایی مزمن پیشرفته کلیه تحت همودیالیز مراجعه کننده به مراکز همودیالیز در شهر مشهد در طی سالهای 85-86
نوع پروژه
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1386/04/13
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1389/08/05

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
اشرف توانائی ثانیمجری
خسرو محمدیمجری
مسیح نقیبیهمکار
سیدمحسن سیدنوزادیهمکار
بدیعه ملکوتیهمکار
فاطمه ناظمیانهمکار
حبیب الله اسماعیلیهمکار
زهرا عارفی مهرهمکار