ارزیابی اسکن MIBI در ضایعات توبرکلوز ریوی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه ریه بیمارستان امام رضا

Evaluation of Tc_ 99m _MIBI lung S cintigraphy in pulmmonary tuberclusis


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: رامین صادقی , سیدحسین احمدی حسینی

کلمات کلیدی: توبرکلوز ریوی اسکن MIBI

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 84281
عنوان فارسی طرح ارزیابی اسکن MIBI در ضایعات توبرکلوز ریوی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه ریه بیمارستان امام رضا
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1384/08/25
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1387/11/09

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
رامین صادقیمجری
سیدحسین احمدی حسینیمجری
سیدرسول زکویهمکار
مهدی جباری نوقابیهمکار
وحید رضا دباغ کاخکیهمکار
احمد یوسفی ثمرههمکار
حسین بختیاری فریمانیهمکار