بررسی گونه های عامل سالک در استان خراسان

Identification of Leishmania , Causeative Agents of Cutaneous Leishmaniasis in Khorasan Province


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: عبدالمجید فتی , محمودرضا جعفری

کلمات کلیدی: Cutaneous Leishmaniasis لیشمانیوز جلدی _ سالک : Leishmania لیشمانیا: L.major ل . ماژور L.tropica ل . تروپیکا Leishmanin test تست لیشمانین

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 82026
عنوان فارسی طرح بررسی گونه های عامل سالک در استان خراسان
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1381/12/21
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
عبدالمجید فتیمجری
محمودرضا جعفریمجری
سیدمحمدجواد پریزادههمکار
مسعود مهاجریهمکار
علی خامسی پورهمکار
محمدجواد دهقان نیریهمکار
فریبا برنجیهمکار
منور افضل آقاییهمکار
علی عمادزادههمکار