بررسی فراوانی کانسرپستان و تعیین میزان توافق نظر دو پاتولوژیست در درجه بندی میکروسکوپی کارسینوم داکتال بر اساس طبقه بندی Bloom-Richardson در بیمارستان امام رضا(ع) طی سالهای 1373 تا 1383

Studying the frequency of each type of breast cancer and evaluation of correlation between two pathologist in bloom-richardson nuclear grading system for ductal cancer, emam reza academic hospital 1994 to 2004


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: سکینه عموئیان , حمیدرضا رحیمی

کلمات کلیدی: کانسر پستان طبقه بندی بلوم - ریچاردسون

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 83155
عنوان فارسی طرح بررسی فراوانی کانسرپستان و تعیین میزان توافق نظر دو پاتولوژیست در درجه بندی میکروسکوپی کارسینوم داکتال بر اساس طبقه بندی Bloom-Richardson در بیمارستان امام رضا(ع) طی سالهای 1373 تا 1383
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1383/10/09
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
سکینه عموئیانمجری
حمیدرضا رحیمیمجری
ناصر طیبی میبدیهمکار
محمد خواجه دلوئیهمکار
مهدی سعیدپورهمکار