مقایسه خشنودی زناشوئی و رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز دولتی شهر مشهد در سال86 - 85

Compairing the marital and sexual satisfaction in infertile and fertile women refering the public clinics in mashhad in 1385-1386.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: شهلا نورانی سعدالدین , الهام جنیدی

کلمات کلیدی: - خشنودی: - تعریف نظری: خرسندی ،خوشحالی، رضایت(36) - زناشویی: - تعریف نظری: مباشرت و انعقاد نکاح و محبت و آمیزش (37) یا ازدواج دوشخصیت با حفظ نسبی استقلال هر یک از طرفین برای همکاری متقابل نه انحلال یک شخصیت بخاطر تکمیل خواسته‌های دیگری(38) خشنودی زناشویی: - تعریف عملی: در این پژوهش منظور از خشنودی زناشویی امتیازی است که واحد پژوهش پس از پاسخ دادن به مقیاس خشنودی زناشویی اصلاح شده آزرین ناتان اچ کسب می‌کند. این مقیاس دارای 10 سئوال است و امتیاز بندی آن بصورت 1 کاملاً ناخشنود تا 10 کاملاً خشنود بوده کمترین امتیاز کسب شده 10 و بیشتری امتیاز کسب شده 100 می‌باشد. کسب امتیاز 55-10 خشنودی زناشویی ضعیف 78-56 خشنودی متوسط و 100-79 خشنودی خوب رتبه‌بندی می‌گردد. - رضایت: - تعریف نظری: خشنودی، پسندیدگی و میل (39) - جنسی: - تعریف نظری: آنچه مربوط به امور شهوانی باشد.(40) یا : فعالیتهای شهوانی که به لذت یا تولید مثل منجر می‌شود.(41) - رضایت جنسی: تعریف عملی: منظور از رضایت جنسی در این پژوهش امتیازی است که واحد پژوهش پس از پاسخگویی به مقیاس رضایت جنسی لیندابرگ و کرسی کسب می‌کند. این مقیاس شامل 17 سئوال است و امتیاز بندی آن بصورت همیشه، بیشتر اوقات، گاهی اوقات، به ندرت و هرگز می‌باشد. در صورت پاسخ همیشه 5 امتیاز و پاسخ هرگز 1 امتیاز داده می‌شود و در صورتیکه پاسخ‌ها بیشتر اوقات، گاهی اوقات و به ندرت باشد به ترتیب 4، 3، و 2 امتیاز داده می‌شود. حداکثر امتیاز کسب شده 85 و حداقل امتیاز 17 می‌باشد. رضایت جنسی ضعیف از امتیاز 51-17 ، رضایت جنسی متوسط 67-52 و رضایت جنسی خوب 85-68 رتبه‌بندی می‌شود. - بارور: - تعریف نظری: ثمر دهنده ـ بارآور (42) - زن بارور: - تعریف عملی: منظور خانمی است که به مراکز بهداشتی درمانی دولتی،‌ واحد تنظیم خانواده برای گرفتن خدمات تنظیم خانواده مراجعه کرده و حداقل یک فرزند داشته‌ باشد. - نابارور: - تعریف نظری: زوجی که به مدت یکسال نزدیکی محافظت نشده و منظم داشته باشد و حاملگی رخ ندهد. (46و45و44و43و13و11) - زن نابارور: - تعریف عملی: منظور خانمی که پس از یکسال نزدیکی محافظت نشده باردار نگردیده و یا بارداری موفق به دنبال درمان ناباروری نداشته است و به مرکز درمان ناباروری شهر مشهد، جهت اقدامات تشخیص و درمان یا مشاوره ناباروری مراجعه کرده است.

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 86123
عنوان فارسی طرح مقایسه خشنودی زناشوئی و رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز دولتی شهر مشهد در سال86 - 85
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1386/04/13
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1387/05/16

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
شهلا نورانی سعدالدینمجری
الهام جنیدیمجری
محمدتقی شاکریهمکار
نغمه مخبرهمکار