تاثیر حجامت بر میزان لیپوپروتئینهای سرم مبتلایان به افزایش کلسترول خون

The effect of wet cupping on serum lipoproteins in hypercholesterolemic patients.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: اعظم فاضل اصغرپور , زهرا حسینی واعظ

کلمات کلیدی: حجامت: تعریف نظری : حجامت یک روش خونگیری است که به منظور پیشگیری ودرمان بیماریها انجام می شود و این نام گذاری احتمالاً به علت شیوه عمل آن است که از طریق تحجیم، گشایش و انبساط موضعی عمل می کند(9). تعریف عملی: منظور از حجامت در این تحقیق حجامت عام میباشد و آن عبارت است از ایجاد بادکش و تورم موضعی و ثابت در ناحیه بین دو کتف (در خط وسط بر روی مهره های پشتی سوم و چهارم ) به مدت 5-3 دقیقه و سپس ایجاد چند خراش سطحی روی پوست موازی با محور طولی بدن به فاصله 5-3 میلی متر از یکدیگر، به طول 10- 5 میلیمتر و به تعداد 14 -7 عدد و سپس انجام3-2 بار بادکش مجدددر همان ناحیه که منجربه خروج خون از محل خراشها به میزان متوسط 50 - 25 میلی لیتر می شود. لیپو پروتئین : تعریف نظری: یک پروتئین کنژوکه است که در آن لیپیدها قسمت اصلی ملکول را تشکیل می دهند. آنها ابتدا در کبد سنتز میشوند و شامل مقادیر متفاوت تری گلیسرید، کلسترول ، فسفولیپید، ویتامینهای محلول در چربی و پروتئین می باشند و بر اساس ترکیب و دانسیته شان تقسیم بندی می شوند(17). لیپو پروتئینها، پروتئینهای خونی میباشند که هدف اصلی آنها انتقال کلسترول، تری گلیسرید و سایر چربیهای نامحلول است و به گروههای زیر تقسیم می شوند(3). شیلومیکرونها ، VLDL، IDL، LDL ، HDL تعریف عملی: منظور از لیپو پروتئین در این تحقیق کلسترول دانسیته بالا (HDL ) و کلسترول دانسیته پایین( LDL ) میباشد. LDL: تعریف نظری:یک لیپوپروتئین پلاسمای خون است که از قسمت متوسطی از پروتئین به همراه کمی تری گلیسرید و یک بخش بزرگ از کلسترول تشکیل شده است و با افزایش احتمال گسترش آترواسکلروز در ارتباط است وبه نامهای کلسترول بد، بتا لیپوپروتئین ولیپوپروتئین دانسیته پایین نامیده میشود(16). سطوح نرمال LDL سرم>100میلیگرم/دسی لیترمیباشد(18). تعریف عملی: منظور ازLDL در این پژوهش سطح سرمی آن می باشد که توسط کیت های شرکت من و در شرایط یکسان برای تمام نمونه ها در دو گروه کنترل و مداخله در ابتدای مطالعه ودو هفته بعد اندازه گیری خواهد شد. HDL: تعریف نظری: یک لیپوپروتئین پلاسمای خون است که از قسمت بزرگی از پروتئین به همراه کمی تری گلیسرید و کلسترول تشکیل شده است و با کاهش احتمال گسترش آترواسکلروز در ارتباط است. و به نامهای کلسترول خوب آلفا لیپوپروتئین، لیپوپروتئین دانسیته بالا نامیده میشود(16). سطوح نرمال HDLسرم 60- 40 میلی گرم/ دسی لیتر میباشد (18). تعریف عملی: منظور ازHDL در این پژوهش سطح سرمی آن می باشد که توسط کیت های شرکت من و در شرایط یکسان برای تمام نمونه ها در دو گروه کنترل و مداخله در ابتدای مطالعه ودو هفته بعد اندازه گیری خواهد شد. هایپر کلسترولمی : تعریف نظری: وضعیتی که در آن مقادیر بیشتر از نرمال کلسترول در خون وجود دارد(16). سطوح نرمال کلسترول خون در بزرگسالان 200-150 میلی گرم /دسی لیتر میباشد) 18 .( تعریف عملی: منظور مبتلایان به افزایش سطح سرمی کلسترول ( بیش از 200 میلی گرم /دسی لیتر) میباشد که مشخصات واحد پژوهش را دارا باشند .

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 86124
عنوان فارسی طرح تاثیر حجامت بر میزان لیپوپروتئینهای سرم مبتلایان به افزایش کلسترول خون
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1386/04/13
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1387/03/08

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
اعظم فاضل اصغرپورمجری
زهرا حسینی واعظمجری
حبیب الله اسماعیلیهمکار
سیداحمد ثاقبیهمکار
محمود محمدزاده شبستریهمکار
حمید اسدزاده عقداییهمکار