مقایسه کیفیت زندگی در زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز دولتی شهر مشهد در سال 87-86

Compairing the quality of life in infertile and fertile women refering the public clinics in mashhad in 1386-87


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: شهلا نورانی سعدالدین , الهام جنیدی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87117
عنوان فارسی طرح مقایسه کیفیت زندگی در زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز دولتی شهر مشهد در سال 87-86
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1389/01/25
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1389/12/25

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
شهلا نورانی سعدالدینمجری
الهام جنیدیمجری
نغمه مخبرهمکار
محمدتقی شاکریهمکار