بررسی اثر سسکوئیترپن لاکتونهای 11 گونه از آرتمیزیاهای بومی استان خراسان ,A.kubbadica,A.sieberri,A.absenthium,A.khorassanica,A.biennis, A.turanica,A.santhulina,A.turanika,A.ciniformis,A.annua,A.kopedaghensis برتولیدنیتریک اکساید توسط ماکروفاژهای رده J744A

The Effect of Sesquiterpene Lactones of 11 Species of Artemisia (A.biennis, A.khorassanica, A.absenthium, A.sieberri, A.kubbadica, A.kopedaghensis, A.annua, A.ciniformis, A.turanika, A.santhulina, A.turanica ) from Khorassan Province on Nitric Oxide Production in Mouse Monocyte/Macrophage Cell Line (J774A.1)


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: سیداحمد امامی , محمود محمودی

کلمات کلیدی: سسکوئیترپن لاکتونها: از طریق استخراج مواد موثره گیاه آرتمیزیا با استفاده از الکل بدست می آیند. گیاه آرتمیزیا (درمنه): نام فارسی این گیاه درمنه است و بعضی از گونه های آن بومی استان خراسان رضوی است. رده سلولی J774A.1: رده منوسیت/ماکروفاژ موشی که هموژن بوده و از آن می توان به عنوان ماکروفاژهای موشی برای انجام بررسی های مختلف استفاده کرد.

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 85174
عنوان فارسی طرح بررسی اثر سسکوئیترپن لاکتونهای 11 گونه از آرتمیزیاهای بومی استان خراسان ,A.kubbadica,A.sieberri,A.absenthium,A.khorassanica,A.biennis, A.turanica,A.santhulina,A.turanika,A.ciniformis,A.annua,A.kopedaghensis برتولیدنیتریک اکساید توسط ماکروفاژهای رده J744A
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1385/05/25
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1385/10/06

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
سیداحمد امامیمجری
محمود محمودیمجری
مهرداد ایرانشاهیهمکار
شهرزاد زمانی تقی زادههمکار
شاهین زمانی تقی زادههمکار