بررسی شیوع عیوب انکساری و ارتباط آن با کار نزدیک چشمی و وراثتی در دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی و بهداشت

astudy of the prevalence of refractive errors and it's association with ocular near-work and hereditary factors in students of paramedical sciences and health faculty in mashhad in 2005


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: عباسعلی یکتا , یوسف ستایش

کلمات کلیدی: عیوب انکساری چشم کا نزدیک چشمی عوامل وراثتی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 84437
عنوان فارسی طرح بررسی شیوع عیوب انکساری و ارتباط آن با کار نزدیک چشمی و وراثتی در دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی و بهداشت
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1384/12/17
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
عباسعلی یکتامجری
یوسف ستایشمجری
جواد هرویان شاندیزهمکار
علی عمادزادههمکار
سیدرضا کاظمیهمکار