بررسی اثرات عصاره آبی- الکلی گیاه پنجه مرغی بر سنگ اگزالات کلسیم در کلیه رت

Effects of aqueous_ ethanolic extract from cyndon dactylon on calcium oxalate kidney stone in the rat


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: موسی الرضا حاج زاده , ابوالفضل خواجوی راد

کلمات کلیدی: گیاه پنجه مرغی: گیاه Cyndon dactylon می باشد که پس از تهیه و تایید علمی ریشه و برگ ان به مصرف خواهد رسید. عصاره آبی- الکلی: عصاره آبی- الکلی ریشه و برگ گیاه که با روش سوکسله تهیه وپس از حذف حلال مورد استفاده قرار خواهد گرفت. رت: در این پژوهش از رتهای نر سالم و طبیعی با وزن تقریبی200 gr استفاده خواهد شد. سنگ کلیه: در این پژوهش در حیوانات مورد بررسی با تجویز خوراکی اتیلن گلیکول 1% در آب آشامیدنی، سنگ کلیه نوع اگزالات ایجاد میشود و رتهای مبتلابه سنگ مورد مطالعه قرار می گیرند. اتیلن گیلکول: ماده مصرفی برای ایجاد سنگ کلیه نوع اگزالات کلسیم است که درا ین پژوهش به حیوانات گروه تجربی به میزان 1% حجمی- حجمی و در آب آشامیدنی به مدت 4 هفته داده می شود.

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 86084
عنوان فارسی طرح بررسی اثرات عصاره آبی- الکلی گیاه پنجه مرغی بر سنگ اگزالات کلسیم در کلیه رت
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1386/03/02
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1390/03/11

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
موسی الرضا حاج زادهمجری
ابوالفضل خواجوی رادمجری
حسین آیت الهیهمکار
محمدهادی صادقیانهمکار
نوشین هاشمیهمکار