بررسی فراوانترین عامل گاستروانتریت حاد باکتریال و تعیین الگوی مقاومت انتی بیوتیکی از نمونه های کشت مدفوع بیماران مراجعه کننده به درمانگاه عفونی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد طی یک دوره یک ساله (1387-1386)

Identifying the most frequent cause of acute bacterial gasteroenteritis and the pattern of antibiotic resistance in stool specimens of patients referred to infectious disease clinic, Imam Reza hospital , mashhad in a one year period (2007-2008)


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: علی اکبر حیدری , محبوبه نادری نسب , مریم مجتبوی

کلمات کلیدی: گاستروانتریت حاد باکتریال: التهاب لا?ه پوشاننده معده و روده ها که اغلب با علا?م فوقان? دستگاه گوارش (ب? اشتها??، تهوع و استفراغ)، اسهال و درد شکم تظاهر م? کند. آنتی بیوتیک : دارو?? مصنوع? ?ا مشتق از قارچها، که با مکان?سم ها? مختلف رشد باکتر? ها را مهار م? کند ?ا آنها را از ب?ن م? برد

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 86103
عنوان فارسی طرح بررسی فراوانترین عامل گاستروانتریت حاد باکتریال و تعیین الگوی مقاومت انتی بیوتیکی از نمونه های کشت مدفوع بیماران مراجعه کننده به درمانگاه عفونی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد طی یک دوره یک ساله (1387-1386)
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1386/03/16
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1391/04/14

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
علی اکبر حیدریمجری
محبوبه نادری نسبمجری
مریم مجتبویمجری
عباس ظریفیان ناظمیهمکار
محمد واحدیان شاهرودیهمکار
محمود مختاریهمکار