مداخله آموزشی در زمینه نگرش، عادات و الگوهای تغذیه ای دانش آموزان ابتدایی منطقه پایگاه تحقیقات جمعیتی دانشگاه

educational intervention on the knowledge , attitude , food habit and patterns in primary school students in mums population lab : a health promotion plan based on non-professional people


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمد رضا شیدفر , بی بی صدیقه فضلی بزاز , حسین نیک پویان

کلمات کلیدی: آگاهی نگرش عادات الگوی تغذیه

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 83169
عنوان فارسی طرح مداخله آموزشی در زمینه نگرش، عادات و الگوهای تغذیه ای دانش آموزان ابتدایی منطقه پایگاه تحقیقات جمعیتی دانشگاه
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1383/10/23
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1385/04/14

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمد رضا شیدفرمجری
بی بی صدیقه فضلی بزازمجری
حسین نیک پویانمجری
منور افضل آقاییهمکار