جستجوی عفونت مایکوباکتریوم ها در 50 نمونه مورد گرانولوم آنولر با رنگ آمیزی زیل نیلسون و به روش PCR در نمونه های پارافینی بخش آسیب شناسی بیمارستان امام رضا

evaluation of mycobacterial infection in cases of granuloma annulare with Z.N. staining and PCR method on paraffin embeded materials in archives of pathology department of imam reza hospital during five years period from 1380 through 1384


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: وحید مشایخی قویونلو , محمود محمودی

کلمات کلیدی: گرانولوم آنولر مایکوباکتریوم ها آماس گرانولوماتوز

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 84291
عنوان فارسی طرح جستجوی عفونت مایکوباکتریوم ها در 50 نمونه مورد گرانولوم آنولر با رنگ آمیزی زیل نیلسون و به روش PCR در نمونه های پارافینی بخش آسیب شناسی بیمارستان امام رضا
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1385/03/31
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1387/04/19

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
وحید مشایخی قویونلومجری
محمود محمودیمجری
سکینه عموئیانهمکار
مهدی فرزادنیاهمکار
ناصر طیبی میبدیهمکار