بررسی بروز مارکر پرو لیفراسیون سلولی Ki-67 به روش ایمینو هیستو شیمی و ارزیابی کمی نقاط Agnor و ارتباط آن با شاخص های سیتولوژیک کارسینوم موکواپیدرموئید غدد بزاقی

evaluation of ki-67 expression and quantitative agnor counts in mucoe pidermoid carcinomaand relation with histologic


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: جهانشاه صالحی نژاد چایجانی , کامران غفارزادگان

کلمات کلیدی: immuohistochemistry mucoepidermoid carcinoma ki-67 agnor dots

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 83007
عنوان فارسی طرح بررسی بروز مارکر پرو لیفراسیون سلولی Ki-67 به روش ایمینو هیستو شیمی و ارزیابی کمی نقاط Agnor و ارتباط آن با شاخص های سیتولوژیک کارسینوم موکواپیدرموئید غدد بزاقی
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1383/02/23
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1383/08/06

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
جهانشاه صالحی نژاد چایجانیمجری
کامران غفارزادگانمجری
نوشین محتشمهمکار
نصرا... ساغروانیانهمکار