بررسی تاثیر ارزش اندازه‌گیری روزانه محیط اندام تحتانی در حضور ریسک فاکتورهای ترومبوز وریدهای عمقی(DVT )جهت تشخیص زودرس DVT ، در بیماران بستری شده در بخش عفونی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد، طی یک دوره 2ساله (1388-1386)

The value of daily measuring of lower limb periphery in the presence of other risk factors for DVT in early diagnosis of DVT, in patients admitted to Infectious Diseases Ward, Imam Reza Hospital, Mashhad, in a 2 years period (2007-2009)


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: علی اکبر حیدری , محمدرضا سروقدبطن مقدم , ریحانه جعفری

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 86152
عنوان فارسی طرح بررسی تاثیر ارزش اندازه‌گیری روزانه محیط اندام تحتانی در حضور ریسک فاکتورهای ترومبوز وریدهای عمقی(DVT )جهت تشخیص زودرس DVT ، در بیماران بستری شده در بخش عفونی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد، طی یک دوره 2ساله (1388-1386)
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1386/04/27
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1394/11/07

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
علی اکبر حیدریمجری
محمدرضا سروقدبطن مقدممجری
ریحانه جعفریمجری
محمدجواد قبولی شاهرودیهمکار
مهرداد فرخ نیاهمکار
حمیدرضا نادریهمکار
امین بجدیهمکار
اشرف توانائی ثانیهمکار