جمع آوری اطلاعات پایه برای تدوین اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1382


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: بی بی صدیقه فضلی بزاز , زهرا رضائی یزدی , محمدتقی شاکری , سیدمحمد معتمدالشریعتی , منور افضل آقایی , سیدرضا مظلوم

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 82020
عنوان فارسی طرح جمع آوری اطلاعات پایه برای تدوین اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1382
نوع پروژه
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
بی بی صدیقه فضلی بزازمجری
زهرا رضائی یزدیمجری
محمدتقی شاکریمجری
سیدمحمد معتمدالشریعتیمجری
منور افضل آقاییمجری
سیدرضا مظلوممجری
مهدی طاهرپورهمکار
اشرف دهقانهمکار