بررسی فراوانی عفونت با HTLV-I در مبتلایان به درماتیت های اندوژن شایع(اتوپیک،سبورئیک،نومولرو....)مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان قائم (عج)

Frequency of HTLV1 infection in common endogenous dermatitis (Atopic, Seborrehic, Numular dermatitis, …) in patients that referring to Ghaem dermatology clinics


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: تکتم محمد پور , پوران لایق , هوشنگ رفعت پناه بایگی , نوشین ناظمی

کلمات کلیدی: درماتیت اندوژن - نوع 1ویروس لنفوتروپیک Tسل انسانی ( HTLV1) – عفونت

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 88843
عنوان فارسی طرح بررسی فراوانی عفونت با HTLV-I در مبتلایان به درماتیت های اندوژن شایع(اتوپیک،سبورئیک،نومولرو....)مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان قائم (عج)
نوع پروژه بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1390/01/31
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1394/11/28

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
تکتم محمد پورمجری
پوران لایقمجری
هوشنگ رفعت پناه بایگیمجری
یلدا ناهیدیهمکار
محمدتقی شاکریهمکار
سید عبدالرحیم رضائیهمکار
حسین نعمانیهمکار
زهرا مشکاتهمکار
فرحزاد جباری آزادهمکار
فاطمه بهمنشهمکار
نوشین ناظمیمجری