ارزیابی شاخص های منحنی فیکسیشن دیسپاریتی با کارت وسون و دستگاه تغییر یافته مالت نزدیک در دانشجویان علائم دار و بدون علائم دانشکده علوم پیراپزشکی و بهداشت مشهد در سال 1385

Evaluation of fixation disparity curve parameters with the Wesson fixation disparity card and modified near Mallett unit in symptomatic and asymptomatic students of Mashhad faculty of paramedical sciences and health


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: عباسعلی یکتا , حبیب الله اسماعیلی , حامد مومنی مقدم

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 85306
عنوان فارسی طرح ارزیابی شاخص های منحنی فیکسیشن دیسپاریتی با کارت وسون و دستگاه تغییر یافته مالت نزدیک در دانشجویان علائم دار و بدون علائم دانشکده علوم پیراپزشکی و بهداشت مشهد در سال 1385
نوع پروژه
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1385/09/08
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1386/05/24

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
عباسعلی یکتامجری
حبیب الله اسماعیلیمجری
حامد مومنی مقدممجری
جواد هرویان شاندیزهمکار